Carins helpt jou op weg als het je zelf even niet lukt.

Waarmee kunnen wij helpen?

Prettig wonen, actief zijn en meedoen in de maatschappij. Het gaat ons meestal goed af. Zelfstandig of met hulp van vrienden en familie. Maar soms komt er een kink in de kabel. Een baan verliezen, een (v)echtscheiding, opvoedproblemen of ziekte. Vaak lossen we dit zelf op. Soms niet.

Soms is een probleem te groot of domweg de spreekwoordelijke druppel. In dat geval kan Carins meedenken. Wij zijn er voor díe inwoners van Smallingerland die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Samen zorgen wij dat je snel de touwtjes weer in handen hebt.


 

Voor wie is Carins er?

Voor de gemeente voeren wij de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een deel (schuld & financiën) van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit. Wij helpen en ondersteunen alle inwoners van 0 tot 100 jaar, die hulp of ondersteuning nodig hebben op gebied van wonen, welzijn & meedoen, opvoeden & opgroeien en schuld & financiën. We ondersteunen inwoners die dat zelf niet kunnen organiseren. 

Zorgen om een ander

Wij zijn er ook voor mensen die zorgen hebben om een ander. Is er iemand in je omgeving die zichzelf verwaarloost, psychische problemen heeft of vereenzaamt en die geen hulp zoekt. Ken je bijvoorbeeld een mantelzorger die te zwaar onder druk staat en maak je je zorgen. Neem dan contact op met Carins. Het maakt niet uit of je familie, vriend of buur bent.

Carins in het kort

Wij helpen en ondersteunen inwoners zo zelfstandig mogelijk, op eigen kracht, hun leven in te richten. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Ons doel is altijd dat je snel weer zelfstandig verder kunt. Jij houdt de regie. Wij werken vanuit het principe: één huishouden, één plan, één contactpersoon. Wij houden de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Wij nemen nooit de regie uit handen.

Activiteiten 

Weerbaarheidstraining Rots en Water
Na de zomer zal er nog een training van start gaan, namelijk de Weerbaarheidstraining Rots en Water. Op 8 oktober 2024 gaat deze training van start. Rots en Water is een psychofysiek programma, gericht op de sociale vaardigheid, weerbaarheid en anti-pesten. Kinderen van 8 t/m 12 jaar leren vaardigheden voor meer zelfrespect en zelfvertrouwen. Aanmelden kan via contact@carins.nl en meer informatie lees je hier

Training De Dappere Dino's 
Na de zomer gaat de training De Dappere Dino's weer van start bij Carins. De Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen uit de gemeente Smallingerland van gescheiden ouders tussen de 6 en 8 jaar. Het is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met veranderingen tijdens én na de scheiding. Lees hier meer.