Carins zoekt samen met unaar de beste oplossing.

Over Carins

Carins is een uitvoeringsinstantie van de gemeente Smallingerland. Wij voeren voor de gemeente de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Schuldhulpverlening uit, aan de hand van beleid dat de gemeente opstelt.

Dat betekent dat wij inwoners van Smallingerland helpen en ondersteunen die vragen hebben over: 

  • Wonen, welzijn en meedoen
  • Opvoeden en opgroeien
  • Schuld en inkomen

Onze belofte aan de inwoners
Wij helpen jou op weg als het zelf even niet lukt. 

Wij beantwoorden vragen, wijzen de weg in het zorglandschap van Smallingerland en bieden hulp en ondersteuning als dat nodig is. Zelf of met hulp van anderen. Maar altijd samen met de cliënt en zijn of haar netwerk. 

Carins werkt met de volgende kernwaarden:

  • Wij zijn flexibel
  • Wij zijn betrouwbaar
  • Wij werken samen