Carins helpt jou op weg als het zelf even niet lukt.

Waarmee kunnen wij helpen?

Prettig wonen, actief zijn en meedoen in de maatschappij. Het gaat ons meestal goed af. Zelfstandig of met hulp van vrienden en familie. Maar soms komt er een kink in de kabel. Een baan verliezen, een (v)echtscheiding, opvoedproblemen of ziekte. Vaak lossen we dit zelf op. Soms niet.

Soms is een probleem te groot of domweg de spreekwoordelijke druppel. In dat geval kan Carins meedenken. Wij zijn er voor díe inwoners van Smallingerland die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Samen zorgen wij dat je snel de touwtjes weer in handen hebt.

 

Voor wie is Carins er?

Voor de gemeente voeren wij de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een deel (schuld & financiën) van de Participatiewet uit. Wij helpen en ondersteunen alle inwoners van 0 tot 100 jaar, die hulp of ondersteuning nodig hebben op gebied van wonen, welzijn & meedoen, opvoeden & opgroeien en schuld & financien. We ondersteunen inwoners die dat zelf niet kunnen organiseren. 

Zorgen om een ander

Wij zijn er ook voor mensen die zorgen hebben om een ander. Is er iemand in je omgeving die zichzelf verwaarloost, psychische problemen heeft of vereenzaamt en die geen hulp zoekt. Ken je bijvoorbeeld een mantelzorger die te zwaar onder druk staat en maak je je zorgen. Neem dan contact op met Carins. Het maakt niet uit of je familie, vriend of buur bent.
 

 

Activiteiten

Rots & Water najaar 2021

Carins start dit najaar de succesvolle training Rots en Water met een nieuwe groep deelnemers. In deze gratis training krijgen de kinderen (8 t/m 12 jaar) vaardigheden mee voor meer zelfrespect en zelfvertrouwen. Ze leren dat ze trots mogen zijn op zichzelf, hoe je je eigen grenzen kunt aangeven en leren te vertrouwen op de eigen kracht.
Meer informatie >>