Partners

Carins is een uitvoeringsinstantie van de gemeente Smallingerland. Wij werken in de gemeente en provincie Friesland samen met relevante partijen op het gebied van zorg en welzijn.

Huisartsen
Carins werkt samen met huisartspraktijken. Wij hebben vier Gebiedsteamondersteuners Huisartsen (GOH) die de schakel vormen tussen huisartsen en Carins. Huisartsen verwijzen door naar de GOH, die bekijkt of er zorg of ondersteuning nodig is en welke instantie dat het best kan doen. 

GGD Fryslân, de gezondheidsdienst voor alle gemeenten in Friesland

M.O.S 
De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland, M.O.S is een welzijnsorganisatie die mensen, verenigingen, wijken en dorpen met elkaar verbindt. 
M.O.S organiseert gezinsprogramma's en opvoedingsondersteuning. Bemiddelt bij buurtruzies. En beheert buurtcentra, waar allerlei activiteiten voor inwoners van Smallingerland worden georganiseerd

Scholen
De schoolcontactpersonen van Carins werken samen met alle basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, primair- en speciaal onderwijs in de gemeente Smallingerland. Zij ondersteunen onderwijspersoneel bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij schoolgaande kinderen. Daarnaast geven de schoolcontactpersonen advies bij de aanpak van psychosociale ontwikkel- en opvoedvragen. Ook ouders kunnen bij de schoolcontactpersonen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

Sociaal Domein Friesland, samenwerkingsorganisatie van de 18 Friese gemeenten op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet

Veilig Thuis Friesland, het advies- en meldpunt bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving.